# گاندی

ﺩﻭﻡ ﺍﻛﺘﺒﺮ، ﺯﺍﺩ ﺭﻭﺯ ﻣﻬﺎﺗﻤﺎ ﮔﺎﻧﺪی، ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺪﻭﻥﺧﺸﻮﻧﺖ

سلام ----------- دهم مهر زادروز گاندی است. معلم عشق به انسان و آزادگی و مهربانی و عدم خشونت ... شعار گاندی ، «عشق ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 27 بازدید