/ 1 نظر / 42 بازدید
قونيه

نمي دانم منظورت از خراب كردن وبلاگت چه بود برادر جان؟!!!!! دور از دسترس كردن آن همه لينك مفيد و اعمال شاقه ي ديگر كه بر سر وبلاگت پياده كردي ؟ اين مسخره بازي « قالب وبلاگ » بعد از هر لينك يعني چه ؟! درستش كن زودتر ؟ ما سواد درك اين تغييرات زشت . غير محترامانه در يك وب مفيد را نداريم !!