تردید نکن سپیده سرخواهد زد

تردید نکن سپیده سرخواهد زد

خواب ازسرمان دوباره پرخواهد زد

تردید نکن کسی ز نسل خورشید

بر ریشه ی خشک شب تبرخواهد زد

دستان سحر به استخاره روزی

تسبیح به قصد خیر و شر خواهد زد

طوفان زده‌ایم و ناخدایی ازنو

درموج بلا دل به  خطر خواهد زد

بازوی عدالتی دگر می آید

تیپا به بساط زور و زر خواهد زد

یک روز اراده‌ی بشر زنجیری

بر پای همین قضا قدر خواهد زد

این آتش خفته زیر خاکستر باز

صد شعله به جان خشک و تر خواهد زد

هر (قاصدکی) پیام بیداری را

بر دوش گرفته، باز در خواهد زد

 

منبع: ققنوس

/ 1 نظر / 79 بازدید
baso

تردید نکن سپیده سر خواهد زد...