دیروزهای آن همه سرشار، امروزهای این همه دل‌گیر

سلام

این ایمیل از طرف یک دوست بسیار عزیز و صمیمی رسیده ... وقتی خوندمش این رباعی تو ذهنم زمزمه شد:

انسان مدار بسته‌ی تکرار دارد

هی کار دارد، کار دارد، کار دارد

فرصت ندارد دل دهد یا دل بگیرد

باید در این زندگی را گل بگیرد

---------------------------


Paradox of Our Times
مغایرتهای زمان ما
 
Today we have bigger houses and smaller families; more conveniences, but less time.
ما امروزه خانه‌های بزرگتر اما خانواده‌های کوچکتر داریم؛ راحتی بیشتر اما زمان کمتر.
 
we have more degrees, but less common sense; more knowledge, but less judgment.
مدارک تحصیلی بالاتر اما درک عمومی پایین‌تر ؛ آگاهی بیشتر اما قدرت تشخیص کمتر داریم.
 
We have more experts, but more problems; more medicine, but less wellness.
متخصصان بیشتر اما مشکلات نیز بیشتر؛ داروهای بیشتر اما سلامتی کمتر.
 
We spend too recklessly, laugh too little, drive too fast, get to angry too quickly, stay up too late, get up too tired, read too little, watch TV too often, and pray too seldom.
بدون ملاحظه ایام را می گذرانیم، خیلی کم می‌خندیم، خیلی تند رانندگی می‌کنیم، خیلی زود عصبانی می‌شویم، تا دیروقت بیدار می‌مانیم، خیلی خسته از خواب برمی‌خیزیم، خیلی کم مطالعه می‌کنیم، اغلب اوقات تلویزیون نگاه می‌کنیم و خیلی بندرت دعا می‌کنیم.
 
We have multiplied our possessions, but reduced our values. We talk too much, love too little and lie too often.
چندین برابر مایملک داریم اما ارزش‌هایمان کمتر شده است. خیلی زیاد صحبت می‌کنیم، به اندازه کافی دوست نمی‌داریم و خیلی زیاد دروغ می‌گوییم.
 
We've learned how to make a living, but not a life; we've added years to life, not life to years.
زندگی ساختن را یاد گرفته‌ایم اما نه زندگی کردن را ؛ تنها به زندگی سالهای عمر را افزوده‌ایم و نه زندگی را به سالهای عمرمان.
 
We have taller buildings, but shorter tempers; wider freeways, but narrower viewpoints.
ما ساختمان‌های بلندتر داریم اما طبع کوتاه‌تر، بزرگراه‌های پهن‌تر اما دیدگاه‌های باریک‌تر.
 
We spend more, but have less; we buy more, but enjoy it less.
بیشتر خرج می‌کنیم اما کمتر داریم، بیشتر می‌خریم اما کمتر لذت می‌بریم.
 
We've been all the way to the moon and back, but have trouble crossing the street to meet the new neighbor.
ما تا ماه رفته و برگشته‌ایم اما قادر نیستیم برای ملاقات همسایه جدیدمان از یک سوی خیابان به آن سو برویم.
 
We've conquered outer space, but not inner space. We've split the atom, but not our prejudice.
فضا بیرون را فتح کرده ایم اما نه فضا درون را، ما اتم را شکافته‌ایم اما نه تعصب خود را
  
we write more, but learn less; plan more, but accomplish less.
بیشتر می‌نویسیم اما کمتر یاد می‌گیریم، بیشتر برنامه می‌ریزیم اما کمتر به انجام  می‌رسانیم.
 
We've learned to rush, but not to wait; we have higher incomes, but lower morals.
عجله کردن را آموخته ایم و نه صبر کردن، درآمدهای بالاتری داریم اما اصول اخلاقی پایین‌تر.
 
We build more computers to hold more information, to produce more copies, but have less communication. We are long on quantity, but short on quality.
کامپیوترهای بیشتری می‌سازیم تا اطلاعات بیشتری نگهداری کنیم، تا رونوشت‌های بیشتری‌تولید کنیم، اما ارتباطات کمتری داریم. ما کمیت بیشتر اما کیفیت کمتری داریم.
 
These are the times of fast foods and slow digestion; tall men and short character; steep profits and shallow relationships.
اکنون زمان غذاهای آماده اما دیر هضم است، مردان بلند قامت اما شخصیت‌های پست، سودهای کلان اما روابط سطحی.
 
More leisure and less fun; more kinds of food, but less nutrition; two incomes, but more divorce; fancier houses, but broken homes.
فرصت بیشتر اما تفریح کمتر، تنوع غذای بیشتر اما تغذیه ناسالم‌تر؛ درآمد بیشتر اما طلاق بیشتر؛ منازل رویایی اما خانواده‌های از هم پاشیده.
 
That's why I propose, that as of today, you do not keep anything for a special occasion, because every day that you live is a special occasion.
بدین دلیل است که پیشنهاد می کنم از امروز شما هیچ چیز را برای موقعیتهای خاص نگذارید، زیرا هر روز زندگی یک موقعیت خاص است.
 
Search for knowledge, read more, sit on your front porch and admire the view without paying attention to your needs.
در جستجو دانش باشید، بیشتر بخوانید، در ایوان بنشینید و منظره را تحسین کنید بدون آنکه توجهی به نیازهایتان داشته باشید.
 
Spend more time with your family and friends, eat your favorite foods, and visit the places you love.
زمان بیشتری را با خانواده و دوستانتان بگذرانید، غذای مورد علاقه تان را بخورید و جاهایی را که دوست دارید ببینید.
 
Life is a chain of moment of enjoyment, not only about survival.
زندگی فقط حفظ بقاء نیست، بلکه زنجیره ای ازلحظه های لذتبخش است.
 
Use your crystal goblets. Do not save your best perfume, and use it every time you feel you want it.
از جام کریستال خود استفاده کنید، بهترین عطرتان را برای روز مبادا نگه ندارید و هر لحظه که دوست دارید از آن استفاده کنید.
 
Remove from your vocabulary phrases like "one of these days" and "someday". Let's write that letter we thought of writing "one of these days. "
عباراتی مانند "یکی از این روزها" و "روزی" را از فرهنگ لغت خود خارج کنید. بیایید نامه ای را که قصد داشتیم "یکی از این روزها" بنویسیم همین امروز بنویسیم.
 
Let's tell our families and friends how much we love them. Do not delay anything that adds laughter and joy to your life.
بیایید به خانواده و دوستانمان بگوییم که چقدر آنها را دوست داریم. هیچ چیزی را که می تواند به خنده و شادی شما بیفزاید به تاُخیر نیندازید.
 
Every day, every hour, and every minute is special. And you don't know if it will be your last.
هر روز، هر ساعت و هر دقیقه خاص است و شما نمیدانید که شاید آن می تواند آخرین لحظه باشد.
 
If you're too busy to take the time to send this message to someone you love, and you tell yourself you will send it "one of these days ". Just think…"One of these days ", you may not be here to send it !
اگر شما آنقدر گرفتارید که وقت ندارید این پیغام را برای کسانیکه دوست دارید بفرستید، و به خودتان می گویید که "یکی از این روزها" آنرا خواهم فرستاد، فقط فکر کنید ... "یکی از این روزها" ممکن است شما اینجا نباشید که آنرا بفرستید!

---------------
من باید بیشتر فکر کنم ...
/ 5 نظر / 17 بازدید
مختار رنجیده یامچی

.[گل] ==== آنقدر لذت بردم که یادم رفت سلام بگم --------------------------------------------- سلام عزیز...[گل] ---------------------- چقدر زیبا انتخاب شده --------------------------- باید سیو کنم و داشته باشم -------------------------------- البته با اجازه......[گل]

م - رنجیده

انسان مدار بسته‌ی تکرار دارد هی کار دارد، کار دارد، کار دارد فرصت ندارد دل دهد یا دل بگیرد باید در این زندگی را گل بگیرد

م - رنجیده

. == [گل][گل]= ====== دیروزهای آن همه سرشار، امروزهای این همه دل‌گیر ------------------------------- به راستی که ........ ------------------------- پاینده باشی نازنبن....[گل]

محمد

سلام مطلبت رو خوندم به دلم نشست نخواستم بی تفاوت از کنارش بگذرم موفق باشید.