میراث ِشاملو

خبر : مزایده‌ی اموال احمد شاملو طبق قرار قبلی، ششم مهرماه در محل اجرای احکام مدنی دادگستری کرج برگزار شد و سیاوش شاملو با ۳۲۶ میلیون تومان، برنده‌ی مزایده شد.

 

 ... به راستی چه زود فرزندان آن شاعر بزرگ فراموش کردند که اگر آیدا نبود ، سی چهل سال پیش ازین شاعر از جهان رفته بود! وچقدر دردناک است رفتارما ایرانی ها با مردان و زنانی که آنها را به ظاهرعزیز می داریم !

شاملو رخت ازین جهان بربست
کاروان رفت و کار ، یکسره شد
شعر ِ نو جامهء عزا پوشید
وین خبر در جهان مُخابره شد

بعد ِ مرگِ مُراد ، اشگ ِمُرید
رودباری روان به مَرمَره شد
آن به سرکوفت وین به سینه نواخت
ضجّه، رَشگِ صدای زنجره شد
هر که زان پیشتر به میمنه بود
زین خبر رهسپار میسره شد
آن به بیمار سان و این به مزار
چرخ چرخان به سان ِ فـِرفـِره شد
رفت شاعر بماند از او آثار
خلق را فرصت ِ مفاخره شد
این پسر خوانده ، آن عمو زاده
سر ِ عمّ و پسر مُکابره شد
زید، قلیان گذار محفل ِ پیر
عَمرو ، آتش بیار مجمره شد
آن به خطـّی خطابه خوان ِ امور
وین رُمانساز ِ نقل و خاطره شد
آن یکی ذکر ِ بُطر ِ ودکا کرد
واندگر میزبان ِشبچره شد
این به شعر اندر آزموده ترین
وان به نثر از یلان ِ نادره شد
هریکی رقعهء مُراد به کف
سر ِ پرگار و قوس ِ دایره شد
پسری چارنعله شاعر شد
دختری پنج روزه شاعره شد

رفت زی خاک ، عاشقی شاعر
صاحب سنگ ِ گور و مقبره شد
آتش ِ کینه ماند و شوکت ِشعر
یادِ شاعر دچار نائره شد
مُسلمین سنگِ گور بشکستند
وقت ِ قهر ِ قوای قاهره شد

روز ِ میراث خوارگان آمد
بر سر مُرده ری مذاکره شد
آن یکی پیپ خواست وین پاپوش
واندگر خواستاراُستُره شد
آن یکی در کشید و این دیوار
واندگر پنجه سای پنجره شد
همچو برقی که اوفتد به شجر
سر ِ شاخ ِ شجر مُشاجره شد
یارِ ِ عاشق ز حلقه شد بیرون
خسته از این جدال ِ مسخره شد
ابن احمد ، سیاوش ، آخر کار
صاحب ِ خیک ِ روغن و کره شد
سیصد و بیست وشش هزار هزار
داد و میراث ، بی مُخاطره شد
قاضی شرع ، حُکم ِ یغما داد
شهر تسلیم ِ رأی صادره شد
دوستان بور و آیدا مجبور
خانهء شاملو مصادره شد !
کاروانی نبود تا بزنند
حمله ، صرف دو پول ناسَره شد !

مثـَلی بود از زمان قدیم
آمد و وارد ِ مناظره شد :
« تـَره کشتیم قاتق نان را
قاتل جان ما همان تـَره شد ! »

م.سحر
پاریس ، 17.1.2008

از زبان شاعر:

با خواندن خبر برچیده شدن خانه شاملو و پراکنده شدن ِاشیاء و یادگار های زندگی مشترک و عاشقانهء او با آیدا سرکیسیان دلم فشرده شد و این شعر را نوشتم . حالا هرکسی هر قضاوتی که می خواهد بکند. این چند کلمه حرفهایی ست که از مدت ها پیش قصد گفتنشان را داشتم و به راستی چه زود فرزندان آن شاعر بزرگ فراموش کردند که اگر آیدا نبود ، سی چهل سال پیش ازین شاعر از جهان رفته بود! وچقدر دردناک است رفتارما ایرانی ها با مردان و زنانی که آنها را به ظاهرعزیز می داریم !

----------

منبع: میراث ِشاملـو، خواندنیها

----------------

اندوه شیرین هم به روز است

/ 3 نظر / 16 بازدید
م - رنجیده

. = سلام ---------[گل] به راستی دنیا چقدر حقیر شده ------------------------------------------ همه لرزش دست و دلم از آن بود که که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریز گاهی گردد. آی عشق آی عشق چهره آبی‌ات پیدا نیست -------------------------------- سربلند باشید[گل]

مهـــــــــران

سلام در مدتي که از وبلاگت بازديد کردم مطمئنم وقتم رو تلف نکردم. ولي اگر خواستي وقتت رو تلف کني به وبلاگ من يه سر بزن. خوشت اومد تبادل لينک کنيم! مهران "کهنه درخت"

سرگردان

درود. تمام حرف دل بود سزاوار گفتن بگو که هست سنگ صبوری هنوز باغبان اگر رفت هنوز باغچه اش دارد بوی او را